Sáng 11-9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công tác cán bộ để thực hiện quy trình bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kì 2015 – 2020.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân thông tin kết quả buổi làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 20, nhiệm kì 2020-2025.

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của tỉnh Quảng Ngãi. Dự thảo báo cáo chính trị đánh giá thẳng thắn, khách quan kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kì qua, nhận định tình hình, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kì 2020–2025.

Quảng Ngãi có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy - Ảnh 1.

Ông Đặng Văn Minh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: T.Trực

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất cao với phương án nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 20, nhiệm kì 2020 – 2025. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, Ban Bí thư đã đồng ý tỉnh Quảng Ngãi thực hiện quy trình bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kì 2015–2020 đối với đồng chí Đặng Văn Minh nhằm sớm kiện toàn công tác cán bộ ở địa phương.

Tại hội nghị, ông Lữ Ngọc Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thông qua văn bản thông báo số 13114 ngày 7-9-2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc Ban Bí thư đồng ý giới thiệu ông Đặng Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, nhiệm kì 2015- 2020 để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kì 2015–2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quảng Ngãi nhiệm kì 2016- 2021.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả đồng chí Đặng Văn Minh đã trúng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kì 2015 - 2020 với 44/44/45 phiếu đồng ý (vắng 1). Dự kiến ngày 15-9 tới, HĐND tỉnh sẽ tiến hành bầu ông Đặng Văn Minh để giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kì 2016- 2021.

T.Trực