Phiên họp toàn thể của QH sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Buổi chiều, QH thảo luận ở tổ về: Báo cáo kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 9-6, QH thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Cư trú (sửa đổi); Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của QH năm 2021.

Chiều 10-6, Ủy ban Thường vụ QH trình dự kiến nhân sự để QH bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ. Ủy ban Thường vụ QH trình QH miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

QH sẽ dành cả ngày 13 và 15-6 để thảo luận ở hội trường về báo cáo kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước (được truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Bên cạnh việc cho ý kiến nhiều dự án luật, trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 9, QH sẽ biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết, dự án luật, như: Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP); Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; thông qua Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác…

Văn Duẩn