Chiều 28-7, Quốc hội khóa XV đã phê chuẩn và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Theo Nghị quyết, 4 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Uỷ viên Bộ Chính trị Phạm Bình Minh; Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Khái; Uỷ viên Trung ương Đảng Vũ Đức Đam và Uỷ viên Trung ương Đảng Lê Văn Thành. Như vậy, nhiệm kỳ mới đã giảm 1 Phó Thủ tướng so với nhiệm kỳ 2016-2021.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng, 22 Bộ trưởng, Trưởng ngành - Ảnh 1.

4 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 (từ trái qua phải): ông Phạm Bình Minh, ông Lê Minh Khái, ông Vũ Đức Đam và ông Lê Văn Thành

18 Bộ trưởng được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm gồm:

1. Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phan Văn Giang

2. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

3. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

6. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

7. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

8. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

9. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

10. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

11. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

12. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà

13. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

14. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung

15. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

16. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt

17. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

18. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng, 22 Bộ trưởng, Trưởng ngành - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang (trái) và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ gồm:

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng

3. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

4. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

Như vậy, trong số 18 Bộ trưởng nhiệm kỳ mới, có 2 Uỷ viên Bộ Chính trị là Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tô Lâm. Các Bộ trưởng vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm đều là nhân sự tái cử. Trong đó, các ông Tô Lâm, ông Lê Thành Long, ông Nguyễn Chí Dũng, ông Trần Hồng Hà, ông Đào Ngọc Dung đã giữ cương vị Bộ trưởng từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay.

Minh Chiến - Văn Duẩn