Quốc hội yêu cầu kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đất rừng phòng hộ, đặc dụng - Ảnh 1.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Sáng nay 8-11, với 447 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có mặt tán thành (chiếm 92,16% tổng số ĐBQH), QH đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của năm 2019 được QH thông qua nghị quyết, đó là quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động trong phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao khả năng tiếp cận đất đai và hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai, khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất giữa các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai.

QH yêu cầu chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, nhất là ở các thành phố lớn và những địa phương mà nhân dân có nhiều bức xúc. Kiểm soát chặt chẽ việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, nhất là đất lúa, đất rừng phòng hộ, đặc dụng.

Quốc hội yêu cầu kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đất rừng phòng hộ, đặc dụng - Ảnh 2.

Một trong số nhiều công trình xây dựng trên đất rừng phòng hộ ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội - Ảnh: Ngô Nhung

Nghị quyết của QH cũng yêu cầu rà soát, chuyển đổi quy hoạch đất lúa kém hiệu quả để chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi hiệu quả cao hơn. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đất rừng phòng hộ, đặc dụng.

Thực hiện nghiêm việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Tiếp tục tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai ở các công ty nông, lâm nghiệp, nhất là thu tiền sử dụng đất. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, phòng chống sạt lở sông suối, ven biển, kè sông, kè suối biên giới ở những vị trí xung yếu.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6-6,8%;

- Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%;

- Tỉ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP;

- Tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%;

- Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%;

- Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 60-62%, trong đó tỉ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24-24,5%;

- Số giường bệnh/một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 27 giường;

- Tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,1%;

- Tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 89%;

- Tỉ lệ che phủ rừng đạt 41,85%.

Văn Duẩn