Ông Phạm S. cho biết đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và huyện Đức Trọng tập trung theo dõi và báo cáo tỉnh. "Khi mất rừng, về nguyên tắc thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm chính" - ông nói.

Trước đó, ngày 12-6-2020, Thanh tra Chính phủ có Kết luận số 929/KL-TTCP, trong đó yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi, chấm dứt dự án khu đô thị Đại Ninh do vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư. Tuy nhiên, đến ngày 8-7-2021, cũng chính Thanh tra Chính phủ lại ra Thông báo số 1081/TB-TTCP sửa đổi một số nội dung Kết luận thanh tra số 929. Trong đó, yêu cầu UBND tỉnh căn cứ thẩm quyền, hướng dẫn Công ty Sài Gòn - Đại Ninh thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án, gia hạn sử dụng đất, yêu cầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết, khẩn trương triển khai đầu tư dự án. Tuy vậy, đến nay hiện trạng dự án vẫn chưa chuyển biến.

Rừng chảy máu tại dự án 25.000 tỉ đồng: Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm chính - Ảnh 1.

Cây rừng bị khoan lỗ, đổ chất độc và bị chặt phá, đốt cháy trong lâm phần Công ty Sài Gòn - Đại Ninh quản lý

Kết luận Thanh tra số 2094/KL-UBND ngày 13-4-2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra dự án khu đô thị Đại Ninh đã làm mất 257,5 ha rừng, cùng 111 ha đất rừng bị lấn chiếm. Tưởng việc này sẽ dừng lại sau kết luận thanh tra thì theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng, trong năm 2022, lâm phần do Công ty Sài Gòn - Đại Ninh quản lý vẫn xảy ra 19 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích 12.311 m2 và thiệt hại hơn 62 m3 gỗ; bị lấn chiếm 11.829 m2 đất rừng. Trong năm 2023, tại lâm phần của doanh nghiệp này tiếp tục xảy ra 3 vụ phá rừng trái phép.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp mới đây ban hành Văn bản số 1850/UBND-ĐC. Trong đó, yêu cầu các sở, ngành phải rà soát toàn bộ các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận cho tiếp tục triển khai, chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng. Hết thời gian gia hạn vẫn chưa hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động thì kiên quyết xử lý.

Chiều 23-3, phóng viên cũng cố gắng liên lạc với ông Hoàng Sĩ Bích - tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về vấn đề rừng bị chặt phá trong lâm phần của Công ty Sài Gòn - Đại Ninh nhưng không kết nối được.

Bài và ảnh: Trường Nguyên