Quá trình thanh tra, cơ quan này đã phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình CPH, thoái vốn, sáp nhập tại các doanh nghiệp (DN) vừa nêu. Quá trình CPH Vinamed giai đoạn 2007-2010, Bộ Y tế không báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến về vướng mắc để hoàn thành việc CPH; sau khi chuyển đổi không tiếp tục chuyển thành công ty cổ phần.

Sau khi chuyển thành Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Thiết bị y tế Việt Nam, DN này không thực hiện nghiên cứu sản xuất trang thiết bị y tế, không phát triển được nguồn vốn nhà nước đầu tư.

TTCP cũng xác định Bộ Y tế chưa thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với DN nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào DN. Bộ Y tế ban hành quyết định về giá trị DN cổ phần chậm so với quy định. Phương án sử dụng đất được phê duyệt chậm, không đúng tiến độ và sử dụng đất không đúng quy hoạch. Đến ngày 12-7-2016, Vinamed còn có những khoản nợ khó đòi quá hạn. Khi thực hiện phương án CPH, Bộ Y tế không ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước; chưa thường xuyên yêu cầu người đại diện báo cáo theo quy định.

Khi xác định giá trị DN chuyển sang công ty cổ phần, cơ quan thanh tra phát hiện ban chỉ đạo CPH không chỉ đạo, kiểm tra, xác định lại các khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán phát sinh tăng hoặc giảm, so với giá đang hạch toán trên sổ kế toán. Đáng nói, bộ phận này cũng không báo cáo Bộ Y tế về giá trị tăng thêm của cổ phiếu Mediplast từ 25.200 đồng/cổ phiếu lên 29.484 đồng/cổ phiếu. Đồng thời, không xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần thực hiện chưa đúng quy định, phản ánh không chính xác giá trị DN.

Sau 1 năm khi Vinamed hoạt động theo mô hình công ty cổ phần thì phải hoàn thành việc thoái vốn, sau khi thoái vốn mới được tiến hành sáp nhập nhưng Vinamed lại tiến hành sáp nhập trước khi tiến hành thoái vốn. Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế phối hợp với ban chỉ đạo CPH xác định lại trị giá cổ phần, số lượng cổ phần, xác định lại phần vốn nhà nước. Đồng thời, Bộ Y tế phải làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với các đơn vị, cá nhân trước những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên. TTCP kiến nghị phê bình lãnh đạo Bộ Y tế trong việc thực hiện CPH Vinamed, không thực hiện đúng các quy định của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thiếu kiểm tra, giám sát trước khi cổ phần.

Yêu cầu kiểm điểm ở Bộ KH-CN

TTCP vừa có thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho dự án đầu tư, thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại Bộ Khoa học và Công nghệ đối với dự án Sâm Ngọc Linh. Theo kết luận, số tiền sai phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm toán là hơn 32 tỉ đồng. TTCP yêu cầu bộ và các chủ đầu tư dự án tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất xử lý tập thể, cá nhân vi phạm.

Minh Chiến