Ngày 17-6, UBND TP HCM có báo cáo gửi các cơ quan chức năng trung ương về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1841/KL-TTCP ngày 24-10-2018 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra trách nhiệm của Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện quy định về tự chủ theo các Nghị định 43/2006, Nghị định 16/2015 của Chính phủ và quản lý đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM.

Theo đó, trong quá trình lập và trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM, đơn vị tư vấn thiết kế đã cập nhật chưa đầy đủ thông tin từ bản vẽ thiết kế cơ sở, dự toán bước thiết kế kỹ thuật triển khai chậm; công tác thẩm định, phê duyệt tổng dự toán kéo dài; các nhà thầu tư vấn, thiết kế, thi công thực hiện chưa hết trách nhiệm, phối hợp không tốt dẫn đến chậm tiến độ của dự án được phê duyệt; xác định giá trị thanh toán hạng mục chưa chính xác dẫn đến chênh lệch giữa thực tế thi công và giá trị thanh toán.

Về mua sắm trang thiết bị y tế: Việc thẩm định cấu hình, chi tiết kỹ thuật còn thể hiện sự thiếu thống nhất trong thực hiện quy định chung của Đề án 125; bổ sung hoặc loại bỏ một số tiêu chuẩn kỹ thuật còn thiếu căn cứ, thiếu thuyết minh; nhiều thiết bị cần thiết cho công tác khám chữa bệnh nhi chưa được trang bị; một số trang thiết bị có cấu hình không phù hợp với việc khám chữa bệnh nhi; số lượng danh mục thiết bị còn thiếu, chưa đầy đủ. 

Việc thẩm định giá chưa đầy đủ theo quy định dẫn đến giá thẩm định trang thiết bị y tế chưa sát với giá thị trường. Công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế còn một số hạn chế, khuyết điểm.

Sai sót liên quan Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM: Phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM

Về đề án nhân lực: Chưa sâu sát, chặt chẽ trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện của các đơn vị trực thuộc dẫn đến cuối năm 2017, hầu hết các mục tiêu của đề án chưa đạt được…

Từ những sai sót trên, hội đồng kỷ luật Sở Y tế TP HCM đã họp và bỏ phiếu không áp dụng hình thức kỷ luật đối với ông Huỳnh Văn Biết (nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế, giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng dự án) và nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc; đối với ông Nguyễn Thượng Võ (nguyên Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng dự án), phê bình rút kinh nghiệm sâu sắc. Ngoài ra, nhiều cá nhân liên quan cũng đã tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Theo UBND TP HCM, Sở Y tế đã chỉ đạo kịp thời các tập thể, cá nhân tự kiểm điểm về chức trách, nhiệm vụ được phân công (thời kỳ phát sinh vụ việc) để xảy ra sai sót trong quản lý, chỉ đạo theo nội dung Kết luận thanh tra số 1841/KL-TTCP; tập trung trách nhiệm vai trò lãnh đạo, hình thức xử lý, biện pháp khắc phục.

Qua tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tại Sở Y tế cho thấy quá trình triển khai thực hiện các dự án thiếu sự phối hợp chặt chẽ, không phát hiện kịp thời, để xảy ra các sai sót. Các đơn vị, cá nhân đã nhìn nhận những sai sót và tích cực thực hiện biện pháp khắc phục theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. 

Để xảy ra các sai sót nêu trên, xuất phát từ những nguyên nhân khách quan; do lỗi vô ý. Các sai sót được nghiêm túc khắc phục hậu quả, không gây thất thoát ngân sách nhà nước. Dù tiến độ bị chậm nhưng dự án đã được khánh thành đưa vào sử dụng hiệu quả (ngày 16-1-2017 đưa vào hoạt động Khoa Khám bệnh; ngày 1- 6-2018 tổ chức khánh thành, đưa bệnh viện vào hoạt động toàn diện các khoa phòng chức năng)...

Trường Hoàng