Ngày 4-3, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã có quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1.

Đây là động thái sau khi Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ TN-MT vào cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12-2022. 

Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai nêu rõ các gói thầu đang thực hiện tại khu vực xây dựng Sân bay Long Thành ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân xung quanh.

Sẽ kiểm tra môi trường dự án Sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Kết quả quan trắc không khí định kỳ từ tháng 4 đến tháng 10-2022 tại khu vực xây dựng Sân bay Long Thành phát hiện ô nhiễm bụi vượt quy chuẩn từ 1,02 đến 18,32 lần.

Cụ thể, kết quả quan trắc không khí định kỳ từ tháng 4 đến tháng 10-2022 tại khu vực xây dựng Sân bay Long Thành phát hiện ô nhiễm bụi vượt quy chuẩn từ 1,02 đến 18,32 lần.

Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai đã khuyến cáo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV - chủ đầu tư dự án) nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công theo cam kết. Trong đó, tập trung các biện pháp hạn chế phát sinh bụi trong vận chuyển, thi công và xây dựng dự án, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Quyết định kiểm tra của Bộ TN-MT về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ACV có thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu tiến hành kiểm tra (không bao gồm thời gian phân tích mẫu môi trường).

Đoàn kiểm tra do ông Chu Văn Thảo, thanh tra viên Vụ Môi trường - Bộ TN-MT làm trưởng đoàn. Đoàn có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của dự án đầu tư theo yêu cầu của quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với ACV.

Nguyễn Tuấn