Hiện Bộ Công an đã phối hợp BHXH Việt Nam hoàn thành giải pháp và triển khai thành công việc đồng bộ 36 triệu dữ liệu thẻ BHYT vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân để phục vụ người dân chỉ sử dụng một loại giấy tờ căn cước công dân khi đi khám bệnh (tích hợp sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho thẻ BHYT).

Sớm kết nối dữ liệu về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia - Ảnh 1.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh kết nối, đồng bộ dữ liệu về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia .Ảnh: NHẬT BẮC

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc thực hiện Đề án 06 là một phần đột phá trong chiến lược về hạ tầng đã được Đại hội XIII của Đảng xác định; góp phần chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số. Các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia theo đúng lộ trình Đề án 06 đưa ra; tập trung nguồn lực, ưu tiên triển khai thực hiện đề án tại 5 thành phố trực thuộc trung ương, trong đó giao UBND TP Hà Nội triển khai làm điểm. Thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức kiểm tra việc thực hiện có hiệu quả 25 dịch vụ công thiết yếu, trong đó xác định rõ trách nhiệm chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trong tổ chức, triển khai, chỉ đạo.

T.Dũng