Liên quan đến việc chuyển đổi tên gọi "trạm thu phí" BOT sang "trạm thu giá" BOT, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Sửa tên gọi trạm thu giá BOT - Ảnh 1.

Trạm BOT Đức Hòa (Long An) cũng như những trạm BOT khác sẽ không còn gọi là "trạm thu giá" Ảnh: QUÝ LÂM

Theo Bộ GTVT, việc chuyển đổi cơ chế quản lý từ phí sang giá có lộ trình cụ thể và được thực hiện theo Luật Phí và Lệ phí đã được Quốc hội (QH) thông qua.

Cụ thể, trước thời điểm 1-1-2017, Ủy ban Thường vụ QH đã ban hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí, theo đó "Phí sử dụng đường bộ" nằm trong danh mục phí, lệ phí quy định tại pháp lệnh này và do nhà nước quản lý, ban hành (đối với quốc lộ thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính ban hành, đối với đường địa phương thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh ban hành).

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Tài chính đã ban hành các thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ, như: Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 7-9-2004, hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ; Thông tư 159/2013/TT-BTC ngày 14-11-2013 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ. Đối với từng dự án cụ thể, Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định mức thu riêng cho từng dự án và mức thu nằm trong khung quy định chung tại Thông tư 159/2013/TT-BTC.

"Như vậy, trước thời điểm 1-1-2017, dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh được quản lý theo cơ chế phí ban hành theo Pháp lệnh Phí và Lệ phí và Thông tư 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính" - Bộ GTVT khẳng định.

Còn giai đoạn từ 1-1-2017 đến nay, Bộ GTVT cho rằng QH đã ban hành Luật Phí và Lệ phí. Theo danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá ban hành kèm theo Phụ lục 02 của Luật Phí và Lệ phí, có 17 loại phí được chuyển thành giá sản phẩm, dịch vụ. Trong đó "Phí sử dụng đường bộ" được chuyển đổi thành "Giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh".

Trên cơ sở Luật Phí và Lệ phí, Luật Giá, ngày 11-11-2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP (ngày 14-11-2013) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá. Trong đó khoản 7, điều 1 của nghị định này quy định: Bộ trưởng Bộ GTVT quy định giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đường bộ gồm: quốc lộ, đường cao tốc các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do trung ương quản lý; UBND tỉnh quy định giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh.

Triển khai Luật Phí và Lệ phí, Luật Giá, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15-11-2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ GTVT quản lý và Thông tư 49/2016/TT-BGTVT ngày 30-12-2016 quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Bộ GTVT khẳng định tại các thông tư này đã quy định rõ, đầy đủ "Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ là nơi thực hiện việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện tham gia giao thông". Tuy nhiên, có một số trường hợp các nhà đầu tư đã sử dụng tên gọi tắt là "Trạm thu giá" tạo ra những ý kiến trong dư luận vừa qua.

"Bộ GTVT tiếp thu các ý kiến của người dân, các cơ quan báo chí và sẽ yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm việc với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để sử dụng tên gọi cho phù hợp" - Bộ GTVT khẳng định.

VĂN DUẨN