Sáng 16-5, tin từ UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết vừa nhận được văn bản của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đảo này.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc và ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang tại cuộc họp ngày 5-5 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Tạm dừng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ở Phú Quốc - Ảnh 1.

Các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc đều bị tạm dừng chứ không riêng gì diện tích dưới 500 m2

Thời gian vừa qua, tình hình vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật; lấn, chiếm rừng; tự ý phân lô, tách thửa; tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, san lấp, xây dựng trái phép diễn ra phổ biến và tình trạng đầu cơ gây sốt đất tăng giá đột biến để trục lợi diễn biến khó lường, gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn và ảnh hưởng lớn đến quy hoạch tổng thể phát triển huyện Phú Quốc, nhất là từ khi có chủ trương thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Phú Quốc.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND huyện Phú Quốc tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ thị của UBND tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Để ngăn chặn tình trạng mua bán đất đai, xây dựng trái phép, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND huyện Phú Quốc tạm dừng cho phép các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc kể từ ngày 15-5 cho đến Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt có hiệu lực và quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chính thức. Trường hợp cấp bách cần thiết, thì báo cáo xin UBND tỉnh xem xét.

Trước đó, ngày 2-5, UBND huyện Phú Quốc đã ra thông báo về việc tạm ngưng chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các khu phân lô, tách thửa có diện tích dưới 500 m2. Tuy nhiên, theo như văn bản chỉ đạo mới của UBND tỉnh Kiên Giang thì các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc đều bị tạm dừng chứ không riêng gì diện tích dưới 500 m2.

Tin - ảnh: HOÀNG TUẤN