Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, cam kết sẽ tiêu biểu, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, nguyện chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thách thức với quyết tâm chính trị cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cam kết gì ở cương vị mới? - Ảnh 1.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết sẽ cùng Đảng bộ tỉnh đưa Kiên Giang phát triển nhanh hơn và bền vững hơn.

Đồng thời, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Từ đó, góp phần đưa tỉnh nhà phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới để xứng đáng với sự tin tưởng của Trung ương, sự tín nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cam kết gì ở cương vị mới? - Ảnh 2.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

"Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xin chân thành cảm ơn và rất mong được sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương tạo mọi điều kiện thuận lợi, quan tâm giúp đỡ tỉnh Kiên Giang nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Mong toàn thể hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh cùng chung sức, đồng lòng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, tất cả vì cuộc sống ngày càng tươi đẹp, hạnh phúc của nhân dân và sự tiến bộ, phát triển phồn thịnh của tỉnh Kiên Giang"- ông Bình nêu quyết tâm.

THANH VÂN