Ngày 25-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 64 điểm cầu trên cả nước. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã báo cáo tại hội nghị một số kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng năm 2019. Theo đó, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua 15/17 đề án, góp phần hoàn thành 69/75 đề án nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay và đang tích cực hoàn thành 100% đề án được giao.

Bên cạnh đó, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả đã mang lại hiệu quả rõ nét.

Thẩm định 204 trường hợp quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII - Ảnh 1.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết công tác sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế đạt nhiều kết quả tích cực - Ảnh: Như Ý

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, đến thời điểm hiện tại, toàn hệ thống chính trị đã giảm 4 đầu mối trực thuộc Trung ương, 100 đầu mối trực thuộc cấp tỉnh, 496 đầu mối trực thuộc cấp huyện; 7 tổng cục và tương đương; 81 cục, vụ, 73 đơn vị sự nghiệp thuộc ban, bộ, ngành Trung ương; hơn 2.600 phòng và tương đương; gần 2.000 đội thuộc chi cục; giảm hơn 4.100 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm hơn 2.200 đầu mối trong các đơn vị sự nghiệp công lập; giảm gần 15.200 cấp trưởng, cấp phó.

Báo cáo cũng cho thấy, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, nhất là 2 năm gần đây đã tinh giản được 236.039 công chức, viên chức (giảm 6,58% so với biên chế thực tế tại thời điểm 30-4-2015); 41.000 hợp đồng theo Nghị định 68 và hơn 25.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã so với năm 2015.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế đã góp phần giảm khoảng 10.000 tỉ đồng khi bố trí ngân sách nhà nước năm 2019 cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời, tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển.

Trong năm 2019, Ban Tổ chức Trung ương đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã điều động, luân chuyển 29 cán bộ diện Trung ương quản lý giữ các chức vụ bí thư, phó ban đảng, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy và phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 704 cán bộ từ cấp tỉnh về cấp huyện và 380 cán bộ từ cấp huyện lên cấp tỉnh; hơn 3.600 cán bộ từ cấp huyện về cấp xã và trên 1.700 cán bộ từ cấp xã lên cấp huyện, chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã kiện toàn hơn 850 cán bộ, phê duyệt quy hoạch trên 500 cán bộ diện Trung ương quản lý và phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII đối với 184 cán bộ; tổ chức 4 lớp Bồi dưỡng kiến thức cho 181 cán bộ trong quy hoạch. Đồng thời, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với hàng ngàn cán bộ các cấp phục vụ công tác đề bạt, quy hoạch; trong đó, gồm 1.077 trường hợp diện Trung ương quản lý và 204 trường hợp quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; bổ sung hồ sơ, hướng dẫn nghiệp vụ đối với 299 trường hợp diện cấp ủy các cấp quản lý.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, trong năm qua, công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả tích cực.

Năm 2019, công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng; đã kết nạp được trên 143 ngàn đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng đến cuối năm 2019 là khoảng 5,2 triệu đồng chí.

Minh Chiến