Để kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngày 7-8, Trung tá Nguyễn Trọng Thông, Đảng ủy viên, Phó Đoàn trưởng Đoàn Trinh sát số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đã đến kiểm tra, thăm và tặng quà cho tổ công tác tăng cường của Đoàn ở chốt cách ly dịch bệnh Covid-19 tại trường Tiểu học Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Thăm, kiểm tra công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Cảnh sát biển - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra, thăm và tặng quà cho tổ công tác tăng cường của Đoàn ở chốt cách ly dịch bệnh Covid-19 tại trường Tiểu học Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Thay mặt lãnh đạo chỉ huy Đoàn, Trung tá Nguyễn Trọng Thông đã động viên các thành viên của tổ công tác tăng cường đang làm nhiệm vụ nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời kiến nghị, đề xuất các khó khăn, vướng mắc nếu có.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang diễn biến hết sức phức tạp và có thể kéo dài, do vậy Phó Đoàn trưởng Đoàn Trinh sát số 2 cũng đã ân cần nhắc nhở, động viên tổ công tác làm nhiệm vụ nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần "Chống dịch như chống giặc", chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh, trật tự; phân công lực lượng hợp lý vừa thực hiện tốt nhiệm vụ, vừa đảm bảo sức khỏe cá nhân, góp phần cùng toàn lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn.

Một số hình ảnh lãnh đạo Đoàn Trinh sát số 2 kiểm tra, thăm và tặng quà cho tổ công tác tăng cường của Đoàn ở chốt cách ly dịch bệnh Covid-19 tại trường Tiểu học Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai:

Thăm, kiểm tra công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Cảnh sát biển - Ảnh 2.
Thăm, kiểm tra công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Cảnh sát biển - Ảnh 3.
Thăm, kiểm tra công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Cảnh sát biển - Ảnh 4.
Thăm, kiểm tra công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Cảnh sát biển - Ảnh 5.
Thăm, kiểm tra công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Cảnh sát biển - Ảnh 6.
Hải Văn