Năm 2019, Thành đoàn đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như hỗ trợ mới ít nhất 100 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên, tư vấn hướng nghiệp cho ít nhất 300.00 thanh niên, giới thiệu việc làm cho ít nhất 120.000 thanh niên... Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Thành đoàn và các cấp bộ Đoàn cần đổi mới mạnh mẽ phương thức, cách thức triển khai các phong trào hành động, đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện. Tuổi trẻ TP tích cực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, cần có cuộc vận động đăng ký sáng kiến, cải tiến để cổ vũ tinh thần của tuổi trẻ.

Thành đoàn TP HCM cần đổi mới cách triển khai phong trào - Ảnh 1.

Lãnh đạo Thành ủy TP HCM chụp ảnh cùng Ban Thường vụ Thành đoàn TP HCM

Tin-ảnh: B.Nghi