Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Thủ tướng có 7 vấn đề lưu ý Thanh Hóa; trong đó cần quyết liệt giải quyết thủ tục hành chính, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - công chức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, cần khắc phục triệt để hiện tượng "quan lộ thần tốc".

Thanh Hóa cần khắc phục hiện tượng quan lộ thần tốc - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trò chuyện với người dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi quy định số lượng cấp phó các sở, cơ quan ngang sở trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện (hiện quy định không quá 3 người) theo hướng có xem xét các yếu tố về diện tích tự nhiên, dân số, quy mô kinh tế bởi Thanh Hóa có dân số đông thứ 3, diện tích lớn thứ 5 cả nước.

Tin-ảnh: T.Tuấn