Thanh Hóa lên kế hoạch cho 7.000 công chức, viên chức nghỉ việc - Ảnh 1.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa sẽ phải tinh giản 656 người đến năm 2021

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa ký quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021 của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, hiện địa phương này đang có 64.661 công chức, viên chức (công chức 4.370 người; viên chức 60.291 người). Theo kế hoạch thì đến năm 2021 Thanh Hóa sẽ tinh giản biên chế khoảng 11%, tương đương sẽ có hơn 7.000 công chức, viên chức được bố trí cho nghỉ việc.

Cụ thể, tại các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh hiện có số người làm việc trong năm 2015 và 2016 là 19.008 người, đến năm 2021 sẽ tinh giản 1.919 người. Đứng đầu về số lượng tinh giản biên chế đến năm 2021 là Sở Y tế 773 người, Sở Giáo dục và Đào tạo 656 người, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 119 người...

Tại UBND các huyện, thị xã, thành phố, số biên chế được giao 2015 và 2016 là 45.653 người, đến năm 2021 sẽ tinh giản 5.213 công chức, viên chức. Theo danh sách thì UBND TP Thanh Hóa tinh giản 348 người, UBND huyện Thọ Xuân 346 người, UBND huyện Tĩnh Gia 336 người, UBND huyện Triệu Sơn 322…

Được biết, trong năm 2017, Thanh Hóa đã có 2 đợt tinh giản biên chế đối với 457 trường hợp ở các khối hành chính, sự nghiệp, khối Đảng và đoàn thể. Để cho 457 người nghỉ việc, tỉnh này đã chi hơn 55,2 tỉ đồng nhằm thực hiện.

Thanh Tuấn