Khu bảo tồn có diện tích 18.977 ha thuộc địa phận 2 xã Quế Lâm và Phước Ninh (huyện Nông Sơn). Trong khu bảo tồn hiện có ít nhất 7 cá thể voi, quần thể này có cấu trúc đàn khá hoàn chỉnh và hiện đang sinh trưởng tốt. Đây là khu bảo tồn chuyên về voi đầu tiên của Việt Nam được thành lập.

Thành lập khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi - Ảnh 1.

Đại sứ Mỹ Ted Osius trò chuyện với các học sinh về việc bảo tồn voi

Đại sứ Ted Osius cho biết Chính phủ Mỹ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đang phối hợp với tỉnh Quảng Nam cải thiện các cơ hội sinh kế cho các cộng đồng dân cư sinh sống trong và xung quanh khu bảo tồn. Nguồn vốn thực hiện dự kiến khoảng 24 triệu USD.

Tin-ảnh: Tr.Thường