Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố quyết định về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Phú Thọ.

​Theo quyết định của tổng TTCP, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trong thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2006 đến hết năm 2017; thời hạn thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế tại đơn vị.

Đoàn thanh tra do ông Phạm Văn Long, Phó Cục trưởng Cục I, TTCP làm Trưởng đoàn. Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của đoàn thanh tra.

Thanh tra đất đai, khai thác khoáng sản của Phú Thọ - Ảnh 1.

Khai thác khoáng sản trái phép ở mỏ Hang Chuột (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) - Ảnh: Báo Phú Thọ

Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh cho biết cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt của Tổng TTCP trong năm 2018. Phó tổng TTCP đề nghị chủ tịch và lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và đơn vị doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra dễ dàng tiếp cận các đối tượng được thanh tra cũng như việc cung cấp hồ sơ tài liệu nhanh chóng để đoàn thanh tra sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Thanh yêu cầu các thành viên đoàn thanh tra, tổ giám sát cần hoạt động đúng quy định, quy chế, giữ gìn hình ảnh người cán bộ thanh tra, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin; thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo kế hoạch được duyệt; không kéo dài, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được thanh tra.

Minh Chiến