Thanh tra TP HCM cũng làm rõ những hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn và việc chấp hành quy định pháp luật về đấu thầu xây dựng công trình tại Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Hóc Môn. Thời kỳ thanh tra năm 2017.

Theo đó, UBND huyện Hóc Môn giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, ban hành quy trình thẩm định nhu cầu, đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất làm nhà ở có thời gian giải quyết 30 ngày là phù hợp theo quy định. Tuy nhiên, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Hóc Môn có văn bản gửi người dân phải bổ sung giấy tờ chứng minh nhu cầu về nhà ở là không phù hợp, vì nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đẩt đã được thể hiện tại đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất nên cần rút kinh nghiệm.

Đối với việc giải quyết hồ sơ tách thửa đất, UBND huyện Hóc Môn ban hành quy trình tách thửa nhà - đất có quy định kết quả của việc tách thửa là công văn đồng ý tách thửa để người dân liên hệ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hóc Môn lập thủ tục biến động, là chưa phù hợp (sau đó, UBND huyện Hóc Môn đã điều chỉnh).

Về thời gian giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và thời gian giải quyết hồ sơ tách thửa đất, UBND huyện Hóc Môn giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất thời điểm năm 2017 rất chậm, 82% hồ sơ trễ hạn, số ngày trễ nhiều nhất từ 100 ngày đến 244 ngày là không đúng về thời gian giải quyết đã quy định; việc giải quyết hồ sơ tách thửa đất thời điểm năm 2017 cũng rất chậm, 100% hồ sơ trễ hạn, số ngày trễ nhiều nhất từ 100 ngày đến 323 ngày.

Thanh tra về quản lý đất đai tại UBND huyện Hóc Môn - Ảnh 1.

Trụ sở UBND huyện Hóc Môn

Thanh tra TP cho rằng ngoài các lý do khách quan của UBND huyện Hóc Môn đã giải trình, còn có nguyên nhân chủ quan do cán bộ công chức tham mưu giải quyết vụ việc chưa tập trung, nỗ lực thực hiện. Lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn cũng có phần trách nhiệm là không thực hiện kiểm soát lại thời gian giải quyết hồ sơ tại từng giai đoạn, từng bộ phận; cuối năm không làm tổng hợp cụ thể, chi tiết các trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn (nhằm có cơ sở chấn chỉnh, khắc phục kịp thời).

Trách nhiệm đối với các sai sót nêu trên thuộc phòng TN-MT, phòng Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND các xã có liên quan. Theo các nội dung giải trình của UBND huyện Hóc Môn, Thanh tra TP nhận thấy UBND huyện Hóc Môn đã cơ bản khắc phục được tình trạng trễ hạn, tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trên 98% trong năm 2018 và năm 2019. Tuy nhiên, vẫn cần tổ chức kiểm điểm để rút kinh nghiệm đối với việc giải quyết hồ sơ trễ hạn trong năm 2017.

Kết luận thanh tra đối với Ban Quản lý Đầu tư Xây dụng Công trình (BQLĐTXDCT) huyện Hóc Môn: BQLĐTXDCT huyện Hóc Môn không thực hiện việc đăng tải thông tin mời thầu trên trang hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, và báo đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mà giao các công ty tư vấn lựa chọn nhà thầu thực hiện là không đúng quy định.

Cụ thể với dự án Xây dựng trụ sở làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã Đông Thạnh, mặc dù BQLĐTXDCT huyện Hóc Môn không triển khai thực hiện việc tổ chức đấu thầu và không thanh quyết toán gói thầu, nhưng BQLĐTXDCT lại lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, với gói thầu "Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết bị" giá trị 314.021 đồng theo hình thức chỉ định thầu là không phù hợp vi không có quy định về chi phí này. 

Ngoài ra, BQLĐTXDCT huyện Hóc Môn mời đại diện Văn phòng UBND huyện Hóc Môn, Phòng TN-MT, UBND thị trấn Hóc Môn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Quản lý Đô thị tham dự và ký tên vào biên bản mở thầu và biên bản đóng thầu là không phù hợp quy định…

Từ những kết luận này, Chánh Thanh tra TP kiến nghị và đã được chủ tịch UBND TP thống nhất, theo hướng giao chủ tịch UBND huyện Hóc Môn rà soát quy trình thẩm định nhu cầu, chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa đất của UBND huyện Hóc Môn để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật về đất đai và theo nội dung kết luận thanh tra. 

Các phòng, ban có liên quan phải xây dựng quy định về kiểm tra, giám sát về thời gian giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, thời gian giải quyết hồ sơ tách thửa đất để xác định trách nhiệm cụ thể và có chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Thường xuyên kiểm tra kịp thời phát hiện các trường họp vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục xử lý theo quy định pháp luật. 

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối vói phòng TN-MT, phòng Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND các xã, UBND xã Thới Tam Thôn và các cá nhân có liên quan; tập thể lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo các nội dung liên quan kết luận thanh tra đối với UBND huyện Hóc Môn.

BẢO NGỌC