Ngày 8-6, theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ (TTCP), TTCP đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn) thuộc Bộ Công Thương.

​Theo quyết định của TTCP, thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến năm 2017; thời gian thanh tra 70 ngày làm việc thực tế. Đoàn thanh tra gồm 11 thành viên do ông Nguyễn Duy Bính, thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ I, TTCP, làm trưởng đoàn.

Thanh tra việc cổ phần hóa, thoái vốn tại Bộ Công Thương - Ảnh 1.

Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra - Ảnh: TTCP

Tổ giám sát đoàn thanh tra tại Bộ Công Thương có 2 thành viên do ông Hoàng Đức Quỳnh, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ I, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, làm tổ trưởng.

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng TTCP, đề nghị đối tượng thanh tra phải thực hiện các yêu cầu về việc cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho đoàn thanh tra; Bộ Công Thương cũng như các đơn vị có liên quan phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

Phó Tổng TTCP cũng yêu cầu các thành viên đoàn thanh tra, tổ giám sát cần hoạt động đúng quy định, quy chế, giữ gìn hình ảnh người cán bộ thanh tra, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin; thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra.

"Chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương cũng như các tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị thành viên để thực hiện thanh tra theo đúng nội dung, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; không kéo dài thời gian và hạn chế tối đa việc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được thanh tra"- ông Bùi Ngọc Lam đề nghị.

Minh Chiến