Theo Ủy ban MTTQ TP HCM, mặc dù trong 200 ngày thi đua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp qua nhiều giai đoạn nhưng phong trào vẫn được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm mới, sáng tạo và nhận được sự hưởng ứng tham gia của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Trong đó, nổi bật với việc thực hiện Chỉ thị 19 về cuộc vận động "Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước". Đến hết tháng 9-2020, toàn TP đã có 1.984 điểm xanh - sạch - đẹp; 1.812/1.990 khu phố, ấp được công nhận "Khu phố - ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch"; 317/322 phường, xã, thị trấn đã được công nhận đạt tiêu chí "sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch"… Đối với việc thực hiện Chỉ thị 23 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn, tại các phường, xã, thị trấn, MTTQ đã thành lập 1.769 tổ giám sát của cộng đồng với 12.506 thành viên. Qua hoạt động giám sát, các trường hợp vi phạm xây dựng không phép, sai phép tính đến ngày 15-9 là 599 trường hợp, bình quân số vụ vi phạm là 2,1 vụ/ngày, giảm 6,4 vụ/ngày so với bình quân số vụ vi phạm 6 tháng đầu năm 2019 là 8,5 vụ/ngày.

Thi đua muốn hiệu quả phải lan tỏa tận cơ sở - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu cho biết kết quả đạt được trong 200 ngày thi đua đã giữ nhịp phát triển của TP trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Qua đó cho thấy nhiều bài học quý. Đó là, càng khó khăn càng phải tin vào sức sáng tạo của hệ thống chính trị, của cấp ủy, của cán bộ, công chức các cấp; khi có định hướng đúng thì người dân sẽ tham gia tích cực, lực lượng công nhân, nông dân, trí thức sẽ ủng hộ và chúng ta sẽ làm được những việc mà có lúc đã nghĩ là sẽ không làm được. Thứ hai là, để hoạt động thi đua có tác dụng thì phải thấm xuống cơ sở, đến từng người dân, từng cán bộ công chức. Thứ ba là, phải bám sát cơ sở, có kế hoạch kiểm tra, giám sát kết quả, thực hiện sơ kết từng chặng. Thứ tư là, phát huy vai trò của công tác truyền thông kịp thời thông tin tình hình, cổ vũ, động viên cho phong trào, thu hút sự quan tâm, tham gia của người dân TP.

"Đúc kết thành tích và những kinh nghiệm, bài học trong 200 ngày qua, chúng ta cùng tin tưởng công tác thi đua thời gian tới sẽ được chú trọng đẩy mạnh, tạo xung lực mới cho các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương" - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP nhìn nhận.

Bài và ảnh: Phan Anh