Theo Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai (Ban Chỉ đạo), từ đầu năm 2020 đến nay đã xảy ra 16 loại hình thiên tai, đặc biệt là mưa lớn, giông lốc sét, mưa đá, động đất có xu hướng gia tăng. Thiên tai làm 78 người chết, mất tích, thiệt hại tài sản khoảng 5.000 tỉ đồng. Dự báo mùa mưa, bão đến muộn, khả năng xuất hiện từ 7-9 cơn bão, trong đó có từ 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo, các cấp, các ngành, các địa phương đề cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác quan trọng này khi vào mùa mưa lũ. Thủ tướng cũng lưu ý công tác vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập.

Các địa phương phải rà soát phương án sơ tán dân cư khi bão, lũ để bảo đảm an toàn, phòng chống thiên tai cũng như dịch bệnh. Đối với kiến nghị kinh phí hỗ trợ khắc phục thiên tai tại một số địa phương, Thủ tướng nhất trí về chủ trương, nhấn mạnh tinh thần: Làm chặt chẽ, kịp thời, chống thất thoát và bảo đảm hiệu quả. 

T.Dũng