Chiều 15-11, với 91,55% đại biểu (ĐB) có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội (QH) đã thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước với 5 chương, 28 điều, và có hiệu lực từ 1-7-2020.

Theo đó, phạm vi bí mật nhà nước là giới hạn thông tin quan trọng trong các lĩnh vực chưa công khai; nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Căn cứ tính chất quan trọng của nội dung thông tin, mức độ nguy hại nếu bị lộ, bị mất, bí mật nhà nước được phân loại thành 3 độ mật: Tuyệt mật, tối mật và mật.

Luật quy định các thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước như: Thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về đối nội, đối ngoại; hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Đảng, nhà nước.

Ngoài ra, chiến lược, kế hoạch, đề án phát triển báo chí, xuất bản, in, phát hành, bưu chính, viễn thông và internet, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng… để phục vụ quốc phòng, an ninh cũng thuộc diện bí mật.

Luật cũng quy định thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước thuộc diện phạm vi bí mật nhà nước.

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước cấm hành vi làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà nước; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ trái pháp luật; truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông trái với quy định của pháp luật về cơ yếu; đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet, mạng máy tính và mạng viễn thông...

Thuỳ Dương