Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ và tân Phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Tại Quyết định số 995/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Trương Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức thuộc Bộ Nội vụ giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Thủ tướng bổ nhiệm 2 nhân sự cấp Thứ trưởng - Ảnh 1.

Tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long

Ông Trương Hải Long sinh năm 1976, quê quán Bắc Ninh. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Trương Hải Long giữ chức Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức Bộ Nội vụ. Trước đó, ông làm Phó vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức.

Hiện nay, Bộ Nội vụ có Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cùng 5 Thứ trưởng gồm các ông: Nguyễn Duy Thăng, Triệu Văn Cường, Nguyễn Trọng Thừa, Vũ Chiến Thắng và Trương Hải Long.

Tại Quyết định số 997/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Sỹ Bảy, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I) thuộc Thanh tra Chính phủ giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng bổ nhiệm 2 nhân sự cấp Thứ trưởng - Ảnh 2.

Tân Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy

Ông Lê Sỹ Bảy sinh năm 1966, quê quán tỉnh Thanh Hóa. Ông có nhiều năm gắn bó và trải qua nhiều vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng Thanh tra, ông Lê Sỹ Bảy từng kinh qua các chức vụ Phó Vụ trưởng và Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ.

Hiện nay, Thanh tra Chính phủ có Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong, 5 Phó tổng Thanh tra gồm các ông: Đặng Công Huấn, Bùi Ngọc Lam, Trần Ngọc Liêm, Trần Văn Minh và Lê Sỹ Bảy.

B.T.V