Tiếp tục chương trình làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) trong sáng nay 27-1 làm việc tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội, thảo luận về các dự thảo Văn kiện.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên thảo luận.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành ngày làm việc thứ ba của Đại hội XIII - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp

Mở đầu ngày làm việc thứ ba của Đại hội XIII sáng nay 27-1, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, trình bày tham luận "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội".

Tiếp đó, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lê Hồng Quang; Bộ trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Trưởng Ban Dân Vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh; Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong… lần lượt trình bày tham luận.

Trong phiên thảo luận, các đại biểu tham luận, phân tích, làm rõ các nội dung: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa"; phát huy phương châm "Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân," thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Các đại biểu cũng làm rõ các nội dung xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại hóa, xứng đáng là trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; Phát triển kinh tế tri thức-kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn từ TP HCM...

Các tham luận tập trung đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đóng góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025); mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, gồm: Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, cùng với các báo cáo chuyên đề là Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Một số hình ảnh phiên họp sáng ngày 27-1 của Đại hội XIII (Ảnh: TTXVN):

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành ngày làm việc thứ ba của Đại hội XIII - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành ngày làm việc thứ ba của Đại hội XIII - Ảnh 4.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành ngày làm việc thứ ba của Đại hội XIII - Ảnh 5.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành ngày làm việc thứ ba của Đại hội XIII - Ảnh 6.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành ngày làm việc thứ ba của Đại hội XIII - Ảnh 7.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành ngày làm việc thứ ba của Đại hội XIII - Ảnh 8.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành ngày làm việc thứ ba của Đại hội XIII - Ảnh 9.
Phạm Văn Thế