Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, cho biết còn 27 huyện trên địa bàn 9 tỉnh chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới; vùng Tây Nguyên còn có tỉnh tỉ lệ số xã đạt chuẩn dưới 20%; tiến độ xây dựng nông thôn mới có dấu hiệu chững lại. Nhiều đại biểu cho rằng một số nơi phát sinh tư duy nhiệm kỳ và thành tích trong xây dựng nông thôn mới khiến kết quả còn hình thức. Do đó, các đại biểu kiến nghị cần điều chỉnh bộ tiêu chí theo hướng mở, trong đó có một số tiêu chí mềm mang đặc trưng của vùng.

Tiến độ xây dựng nông thôn mới có dấu hiệu chững lại - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo - cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tham quan gian hàng

Tin-ảnh: T.Thường