Ngày 10-10, UBND tỉnh Tiền Giang xác nhận đã thành lập đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí phòng chống dịch Covid-19. Đoàn kiểm tra do ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm trưởng đoàn, cùng 12 thành viên khác.

Theo đó, đoàn có trách nhiệm kiểm tra quản lý, sử dụng kinh phí phòng chống dịch Covid-19. Đối tượng được kiểm tra là Sở Y tế và các cơ quan trực thuộc Sở Y tế sử dụng kinh phí phục vụ công tác chống dịch Covid-19. Thời gian thực hiện kiểm tra là 30 ngày.

Tiền Giang thành lập đoàn kiểm tra kinh phí phòng, chống Covid-19 - Ảnh 1.

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra

Trước đó, ngày 28-9, khi tỉnh Tiền Giang thông báo tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát và toàn tỉnh thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ thì ông Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế ký quyết định chỉ định thầu mua của một công ty tại TP HCM 638.000 test nhanh kháng nguyên tầm soát Covid-19 với số tiền 78 tỉ đồng.

Trong quyết định chỉ định thầu, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho rằng để phục vụ tầm soát diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh chiến dịch đợt 1 và 2. Trong khi đó, chiến dịch đợt 1 và 2 đã kết thúc trước ngày có quyết định này.

M. SƠN