Nhiệm kỳ 2013-2018 đã đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh của tổ chức CĐ TP trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo phong trào. Gần 38.000 lượt ý kiến đóng góp của đội ngũ cán bộ CĐ, CNVC-LĐ TP ghi nhận, đánh giá rất cao tinh thần năng động, sáng tạo, nỗ lực đổi mới của tổ chức CĐ TP; nhất là trong công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ).

Nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, huy động được nhiều nguồn lực xã hội để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn do CĐ TP lĩnh xướng đã tạo ra những hiệu ứng tích cực và có sức lan tỏa như "Tết sum vầy", "Tấm vé nghĩa tình", "Cùng công nhân vượt khó", "Trái tim nghĩa tình"... Tinh thần dấn thân, hết lòng vì lợi ích đoàn viên và NLĐ của cán bộ CĐ các cấp trong việc giám sát thực hiện chính sách, can thiệp bảo vệ quyền lợi NLĐ được CNVC-LĐ ghi nhận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động CĐ TP cũng bộc lộ những hạn chế nhất định. Đó là chất lượng hoạt động CĐ một số nơi còn hình thức; nội dung hoạt động dàn trải, chưa có sức lan tỏa, chưa huy động được đông đảo đoàn viên, NLĐ hăng hái tham gia. Vì vậy, CNVC-LĐ mong mỏi CĐ TP đổi mới trong tổ chức phong trào, hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, chăm lo thiết thực hơn nữa việc làm, đời sống của đoàn viên và NLĐ, trong đó ưu tiên giải quyết rốt ráo nhà ở cho NLĐ có thu nhập thấp. Ngoài nỗ lực chăm lo của tổ chức CĐ, Đảng bộ, chính quyền TP cần nghiên cứu ban hành chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp (DN) chung tay chăm lo, giúp họ an tâm gắn bó lâu dài.

Trong xu thế hội nhập sâu rộng, hơn ai hết, đoàn viên, CNVC-LĐ TP mong muốn các cấp CĐ TP phải tăng cường khả năng dự báo tình hình, nhất là đối với các vấn đề tác động trực tiếp đến việc làm, tiền lương của NLĐ, từ đó xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi NLĐ. CNVC-LĐ TP mong muốn CĐ TP chủ động đề xuất, tham mưu các ngành chức năng trong xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật (tiền lương tối thiểu, Luật BHXH); tích cực tham gia với Chính phủ và chính quyền các cấp có biện pháp chế tài các DN vi phạm pháp luật, xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ (nợ lương, BHXH); DN trốn đóng hoặc nợ kinh phí CĐ. Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực đại diện cho đội ngũ cán bộ CĐ cơ sở tại các DN ngoài quốc doanh, những người đang "đứng mũi chịu sào" trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của NLĐ.

5 năm tới, hoạt động CĐ TP sẽ tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, hơn 4,5 triệu lao động, đặc biệt là gần 1,4 triệu đoàn viên TP, tin tưởng với bản lĩnh và tinh thần năng động, sáng tạo vốn đã trở thành truyền thống, tổ chức CĐ TP sẽ vượt qua những chông gai để xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và NLĐ.

VĨNH TÙNG