Ngày 25-4, Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa có văn bản 2488-CV/TU về việc rà soát các hồ sơ, thủ tục liên quan đến mua sắm máy Realtime PCR tự động - xét nghiệm Covid-19 và các thiết bị y tế liên quan đến phòng, chống dịch bệnh.

Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình mua sắm máy xét nghiệm Realtime PCR - Ảnh 1.

Hệ thống máy Realtime PCR tự động - xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh - Ảnh: Lao Động

Công văn nêu rõ dư luận báo chí có quan tâm về vấn đề mua sắm một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành y tế, về vấn đề này, Tỉnh ủy Quảng Ninh giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát lại toàn bộ hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc mua sắm máy Realtime PCR tự động - xét nghiệm Covid-19 và các thiết bị y tế liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 của ngành y tế báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30-4.

Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách phục vụ phòng chống dịch Covid-19 ở các cấp ngân sách và vấn đề mua sắm các trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh của Sở Y tế, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân theo quy định của Đảng và pháp luật nếu có vi phạm.

Trước đó, thực hiện xét nghiệm tại chỗ phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, từ đầu tháng 2, tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư mua hệ thống máy xét nghiệm máy Realtime PCR tự động - xét nghiệm Covid-19 phục vụ cho công tác xét nghiệm bệnh Covid-19. Máy xét nghiệm được Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh mua thông qua hình thức chỉ định thầu.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện giám sát, xét nghiệm mẫu đối với hơn 6.000 người.

Tr. Đức