Toàn cảnh khám chữa bệnh của "thần y" Võ Hoàng Yên tại Quảng Ngãi

Tử Trực - CTV