Tổng Bí thư: Cách mạng Tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: Ý Như

Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2017) được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội phối hợp tổ chức.

Tới dự Lễ kỷ niệm có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn....

Đọc diễn văn Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Cách mạng Tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới, phá tan một mảng lớn trong hệ thống Chủ nghĩa Tư bản đế quốc, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, những tiên đoán của các nhà sáng lập Chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực trên 1/6 địa cầu. Lần đầu tiên trong lịch sử, những người lao động đứng lên giành lấy chính quyền về tay mình để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới, một nhà nước kiểu mới với hình thức các xô viết đã hình thành và được Vladimir Lenin đánh giá là chế độ dân chủ ở mức cao nhất cho nông dân và công nhân - một chế độ dân chủ kiểu mới.

Video clip Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười cùng với sự ra đời của Nhà nước Xô viết do Vladimir Lenin sáng lập đã làm thay đổi căn bản số phận dân tộc Nga, đưa nước Nga từ một nước phong kiến tiền tư bản nghèo đói lạc hậu trở thành cường quốc kinh tế, chính trị, quân sự, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục hàng đầu thế giới, đưa công nhân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội…

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã tiếp sức cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Nhắc tới sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ to lớn, đầy tinh thần quốc tế trong sáng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên đã dành cho các nước xã hội chủ nghĩa, cho phong trào giải phóng dân tộc và cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, tiến bộ xã hội, Tổng Bí thư khẳng định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người Việt Nam đầu tiên đã tiếp cận, tiếp thu, vận dụng sáng tạo rất thành công những tư tưởng của Cách mạng Tháng Mười vào sự nghiệp cách mạng nước ta.

Theo Tổng Bí thư, công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua của đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là kết quả của quá trình đổi mới có nguyên tắc, năng động trên cơ sở kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, cũng là cơ sở để mỗi người Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử, ý nghĩa và giá trị hiện thực của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đối với cách mạng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Thành tựu đạt được minh chứng cho sức sống của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam .

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, càng nhận thức rõ hơn những giá trị, đóng góp to lớn mà cuộc cách mạng này đã mang lại cho nhân loại, nhận thức sâu sắc hơn những bài học xương máu từ sự đổ vỡ của chủ nghĩa xã hội hiện thực mô hình Xô-viết, kiên định hơn con đường đổi mới vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Thực tiễn và các thành tựu của cách mạng Việt Nam là thực tế sinh động góp phần bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Mười, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

"Với tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga, tinh thần Cách mạng Tháng Tám và ý chí Việt Nam, với quyết tâm mới, khí thế mới, sức sống mới, với niềm tin son sắt vào sức mạnh, ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc, vào tương lai tươi sáng của đất nước, tin tưởng chắc chắn rằng, nhất định sẽ thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội" - Tổng Bí thư chỉ rõ.

 Ông Nguyễn Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, phát biểu cảm nghĩ, là lớp người ngay từ buổi đầu được thụ hưởng nền giáo dục của chế độ mới, những người ở thế hệ ông đã được thấm sâu những hệ quả cao cả và tất yếu của Cách mạng Tháng Mười. 

Ông Vinh cho rằng nếu không có Cách mạng Tháng Mười Nga thì không có Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Nếu không có sự giúp đỡ chí tình của Nhân dân Liên Xô dành cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thì thế hệ những người như ông không có may mắn được dặt chân đến đất nước của Cách mạng Tháng Mười để học tập và nghiên cứu, tiếp nhận tri thức, kỹ thuật tiên tiến trong rất nhiều ngành học, trở thành những hành trang quý giá giúp họ trở về Tổ quốc phục vụ công cuộc xây dựng và phát tiển đất nước.

Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga khẳng định những dấu ấn trường tồn và thành quả tốt đẹp của Cách mạng Tháng Mười vẫn còn hiển hiện trong đời sống chính trị, xã hội, tinh thần của biết bao thế hệ người Việt Nam.

Một số hình ảnh:

Tổng Bí thư: Cách mạng Tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới - Ảnh 3.

Sáng 5-11, tại Công viên Lê Nin (Hà Nội), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội đến dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài V.I.LeNin, nhân Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2017) - Ảnh: Ý Như

Tổng Bí thư: Cách mạng Tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt hoa tưởng niệm - Ảnh: Ý Như

Tổng Bí thư: Cách mạng Tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới - Ảnh 5.

Đội tiêu binh bồng súng đón chào khách mời tới dự Lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư: Cách mạng Tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới - Ảnh 6.

Chương trình văn nghệ chào mừng

Tổng Bí thư: Cách mạng Tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới - Ảnh 7.

Video clip chương trình văn nghệ chào mừng

Tổng Bí thư: Cách mạng Tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới - Ảnh 9.

Tổng Bí thư: Cách mạng Tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới - Ảnh 10.

Tổng Bí thư: Cách mạng Tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới - Ảnh 11.

Tổng Bí thư: Cách mạng Tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới - Ảnh 12.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Tổng Bí thư: Cách mạng Tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới - Ảnh 13.

Tổng Bí thư: Cách mạng Tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới - Ảnh 14.

Ông Nguyễn Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, cho biết là lớp người ngay từ buổi đầu được thụ hưởng nền giáo dục của chế độ mới, những người ở thế hệ ông đã được thấm sâu những hệ quả cao cả và tất yếu của Cách mạng Tháng Mười

Tổng Bí thư: Cách mạng Tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới - Ảnh 15.

Phó Bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản HCM trường ĐHKHXH-NV, ĐHQG Hà Nội, bà Tạ Thị Bích Ngọc, phát biểu cảm nghĩ

Văn Duẩn-Dương Ngọc