Ngày 7-1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2019.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, dự hội nghị. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, điều hành hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị còn có các ông: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Cùng dự có các ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, ủy viên Quân ủy Trung ương; đại biểu lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương, cơ quan Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ trướng Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các đại biểu dự hội nghị


Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, yêu cầu các đại biểu đề cao trách nhiệm, đánh giá sát đúng, khách quan kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng của Quân ủy Trung ương trong năm 2018; nhấn mạnh những kết quả nổi bật đạt được, những hạn chế tồn tại; đồng thời chỉ rõ khuyết điểm cần khắc phục, khó khăn cần tháo gỡ. Trên cơ sở đó đề xuất, thống nhất các nhóm giải pháp lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng bộ quân đội trong năm 2019. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương thẳng thắn đề xuất với Trung ương và các cơ quan Trung ương những nội dung, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc tại hội nghị


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương - Ảnh 4.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị


Tại hội nghị, các ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, ủy viên Quân ủy Trung ương đóng góp nhiều ý kiến với tập thể Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, các vị trong Thường vụ Quân ủy Trung ương và các ủy viên Quân ủy Trung ương là thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cho ý kiến vào các dự thảo văn bản sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 791-NQ/QUTƯ ngày 30-12-2012 về "Lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo"; Nghị quyết số 765-NQ/QUTƯ của Quân ủy Trung ương, ngày 20-12-2012 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo...

Theo Quân đội nhân dân