Ngày 16-9, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định thu hồi đất của của Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa (Tổng công ty Tín Nghĩa) vì vi phạm Luật đất đai.

Theo đó, thu hồi diện tích hơn 3.500m2 đất tại phường Xuân Hoà, TP Long Khánh của công ty này trước đó sử dụng thực hiện dự án xây dựng nhà hàng tiệc cưới.

Lý do thu hồi do Tổng công ty Tín Nghĩa đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng và được tiếp tục triển khai thực hiện dự án đến năm 2021, nhưng sau thời gian gia hạn vẫn chưa triển khai xây dựng, chưa đưa đất vào sử dụng. Việc này đã vi phạm Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Tổng công ty Tín Nghĩa bị thu hồi hơn 3.500m2 đất - Ảnh 1.

Trụ sở Tổng công ty Tín Nghĩa

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND phường Xuân Hoà có trách nhiệm giao quyết định thu hồi đất này cho Tổng công ty Tín Nghĩa. Trường hợp Tổng công ty Tín Nghĩa không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì niêm yết quyết định này tại trụ sở của UBND phường Xuân Hòa.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên và Môi trường công bố quyết định thu hồi đất đến Tổng công ty Tín Nghĩa và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết để chấp hành.

Đồng thời, yêu cầu Tổng công ty Tín Nghĩa khẩn trương di dời tài sản trên đất (nếu có) để bàn giao đất và bàn giao bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Thời gian thực hiện hoàn thành 60 ngày kể từ ngày ban hành quyết định này. Trường hợp công ty không chấp hành việc di dời thì UBND TP Long Khánh tổ chức thực hiện cưỡng chế di dời theo quy định.

Nguyễn Tuấn