Theo tìm hiểu, tháng 6-2004, UBND TP Đà Nẵng đồng ý cho Công ty CP Công Nghệ phẩm Đà Nẵng được thuê đất theo hiện trang sử dụng tại 57 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ngày 22-6-2009, Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng có tờ trình xin chuyển quyền sử dụng đất tại các mặt bằng do công ty quản lý. Theo đó, Công ty CP Công nghệ phẩm đề nghị HĐND, UBND TP Đà Nẵng quan tâm định lại giá khu đất 57 Lê Duẩn, 37 Pasteur, 242 Hùng Vương, 20 Đống Đa, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty chuyển quyền sử dụng đất.

Chiêu trò thâu tóm đất công của Huỳnh Tấn Lộc và Vũ nhôm - Ảnh 1.

Khu đất 57 Lê Duẩn

Tháng 10-2010, UBND TP cho phép bán nhà và chuyển quyền sử đất tại số 57 Lê Duẩn cho Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng với tổng giá trị: 62.718.145.000 đồng. Nếu nộp đủ tiền trong thời hạn 30 ngày, được giảm 10% trên tổng số tiền sử dụng đất. Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng đề nghị UBND TP Đà Nẵng xem xét, giải quyết giảm hệ số sinh lợi khu đất 57 Lê Duẩn từ 1,4 xuống 1,3, nhưng UBND TP Đà Nẵng không đồng ý.

Tháng 5-2011, Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng nộp tiền mua nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 57 Lê Duẩn với số tiền là 56.468.893.000 đồng (đã giảm 10% tiền sử dụng đất: 6.249.852.000 đồng).

Tuy nhiên, theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước khu vực 3, việc Công ty Quản lý nhà căn cứ Công văn số 1205/VP-QLĐTh lập thủ tục mua bán nhà, đất có giảm 10% tiền sử dụng đất đối với nhà 57 Lê Duẩn là phủ nhận Điều 2 của Quyết định số 8235/QĐ-UBND ngày 26-1-2010 là không đúng cơ sở pháp lý.

Để xử lý việc giảm 10% tiền sử dụng đất, ngày 3-12-2012, UBND TP có quyết định cho phép Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng được giảm 10% số tiền sử dụng đất đối với nhà, đất số 57 Lê Duẩn, thay thế Công văn số 1205/VP-QLĐTh ngày 22-4-2011 của UBND TP. Nhưng kiểm toán vẫn không chấp nhận, vì quyết định TP Đà Nẵng ban hành sau khi có kết quả của kiểm toán.

Chiêu trò thâu tóm đất công của Huỳnh Tấn Lộc và Vũ nhôm - Ảnh 2.

Khám xét nhà ông Huỳnh Tấn Lộc trong ngày 9-8

Do vậy, số nợ 6.249.852.000 đồng (10% tiền sử dụng đất) Kiểm toán Nhà nước khu vực III không chấp nhận xóa nợ; đồng thời để có cơ sở xử lý số tiền 6.249.852.000 đồng này, kiểm toán đề nghị UBND TP trình HĐND TP hoặc Thường trực HĐND thành phố có văn bản thống nhất theo các văn bản giải quyết nêu trên của UBND TP trước đây, để Kiểm toán Nhà nước khu vực III có cơ sở báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định. Tuy nhiên, tháng 7-2011, UBND thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền cho Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng trên thực tế, Phan Văn Anh Vũ đứng sau móc nối toàn bộ quá trình bán nhà và chuyển sử dụng đất này.

Trong khi đó, việc mua bán nhà tại số 37 Pasteur cũng có sự cấu kết của Công ty CP Công nghệ phẩm với Vũ "nhôm".

Cụ thể, tháng 3-2008, UBND TP Đà Nẵng đồng ý chủ trương chuyển quyền sử dụng đất tại số 37 Pasteur cho Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm đang thuê và đồng ý hệ số sinh lợi về khu đất 37 Pasteur là 1,5.  Tổng giá trị đất là 19.509.360.000 đồng.  Ngày 15-9-2010, xét nội dung tờ trình của Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng đồng ý hệ số sinh lợi về đất tại 37 Pasteur là 1,3 nên tổng giá trị đất chỉ còn  16.908.112.000 đồng. 


Chiêu trò thâu tóm đất công của Huỳnh Tấn Lộc và Vũ nhôm - Ảnh 3.

Khu đất 37-39 Pasteur

Tháng 10-2010, UBND TP Đà Nẵng có quyết định cho phép chuyển quyền sử dụng đất tại 37 Pasteur cho Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng với tổng giá trị: 16.908.112.000 đồng. Nếu nộp tiền một lần trong thời hạn 30 ngày, được giảm 10% tổng số tiền sử dụng đất. Ngày 21-10-2010, Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng có tờ trình xin đổi tên người nhận quyền sử dụng đất tại 37 Pasteur cho ông Phan Văn Anh Vũ đứng tên và cam kết không khiếu nại, kiện tụng, thắc mắc gì và được đồng ý.  

Nhóm PV miền Trung