Bộ tiêu chí đánh giá gồm 10 tiêu chí thành phần, trong đó từng tiêu chí thành phần được đánh giá ở 2 mức độ đạt và không đạt. Chẳng hạn, ở bậc mầm non, tiêu chí thành phần 1 là giáo viên, cán bộ, nhân viên làm việc trực tiếp tại cơ sở giáo dục phải có mã QR xanh thể hiện lịch sử tiêm chủng; nếu tỉ lệ đạt 100% là đạt và dưới 100% là không đạt. Ở bậc phổ thông, có tiêu chí quy định về khoảng cách học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong phòng học, phòng thi, phòng làm việc từ 1 m trở lên và ngoài phòng là từ 2 m trở lên, nếu thực hiện đúng là đạt và nếu có thời điểm không thực hiện đúng sẽ đánh giá không đạt... Ở khối trung tâm ngoại ngữ, tin học, các tiêu chí và mức đánh giá cũng tương tự.

TP HCM ban hành Bộ tiêu chí an toàn tại các cơ sở giáo dục - Ảnh 1.

Học sinh Trường Tiểu học Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP HCM) trở lại trường học trong sáng 20-10

Theo quy định của bộ tiêu chí đánh giá này, trong 10 tiêu chí thành phần ở từng cấp học, nếu đạt 8-10 tiêu chí thì được đánh giá là mức an toàn cao, cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động dạy học. Nếu đạt 6-7 tiêu chí là mức độ an toàn, cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động dạy học, trong vòng 48 giờ cần khắc phục các tiêu chí không đạt để đạt ít nhất 8 tiêu chí thành phần. Nếu đạt dưới 6 tiêu chí thành phần là chưa bảo đảm an toàn, cơ sở giáo dục không được tổ chức dạy học; phải khắc phục các tiêu chí không đạt để đạt ít nhất 6 tiêu chí thành phần mới được tổ chức dạy học.

Bộ tiêu chí đánh giá là cơ sở quan trọng để các cơ sở giáo dục tự đánh giá, xây dựng kế hoạch, hoàn thiện các tiêu chí để mở cửa trường học, đón học sinh quay trở lại trường.

Tại TP HCM, đến sáng 20-10 mới chỉ có gần 250 học sinh thuộc khối lớp 1, 2, 6, 9, 12 của Trường Tiểu học Thạnh An và Trường THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ) được chính thức quay trở lại trường học tập trực tiếp sau khi có sự chấp thuận của UBND TP HCM. Trong khi đó, có gần 1,5 triệu em phải học tập trực tuyến và khối mầm non chưa có lịch trở lại trường học.

Tin-ảnh: Đ.Trinh