Công văn này giải thích chi tiết cách tính các tiêu chí để đánh giá cấp độ dịch. Theo đó, tiêu chí ca mắc mới tại cộng đồng được xác định bằng phương pháp RT-PCR. Cụ thể cách chia cấp độ dịch theo số ca mắc mới tại cộng đồng trên tỉ lệ 100.000 người/tuần, gồm: Mức độ 1 (dưới 20 ca), mức độ 2 (từ 20 ca đến dưới 50 ca), mức độ 3 (từ 50 ca đến dưới 150 ca), mức độ 4 (từ 150 ca trở lên). Tùy diễn biến của dịch, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP sẽ xem xét quyết định giảm hoặc tăng số ca mắc mới trong từng mức độ cho từng quận, huyện, TP Thủ Đức để phù hợp thực tế...

Về tiêu chí bảo đảm khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám, chữa bệnh theo các tuyến theo kế hoạch, tùy theo cấp độ dịch tại các phường, xã, thị trấn, ban chỉ đạo phòng chống dịch tại các địa phương quyết định thời điểm kích hoạt trạm y tế lưu động. Kế hoạch thể hiện rõ số trạm hiện hữu tương ứng số F0 đang hiện diện và số trạm lưu động dự bị để sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh bùng phát; khi có 10 F0 trên địa bàn phường, xã, thị trấn thì phải có ít nhất 1 trạm y tế lưu động. Tổng số trạm y tế lưu động dự bị ước tính tối thiểu bằng 50% số trạm y tế lưu động trong cao điểm nhất của đợt dịch vừa qua.

Các địa phương phải có kế hoạch bố trí cơ sở hạ tầng cho các trạm y tế lưu động, có kế hoạch chi tiết về nguồn nhân lực tham gia các trạm y tế lưu động đáp ứng với các kịch bản theo cấp độ dịch với nguyên tắc bảo đảm ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ. Bên cạnh đó, phải xây dựng kế hoạch hình thành tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng.

Về đánh giá cấp độ dịch tại quận, huyện và TP Thủ Đức, Sở Y tế yêu cầu các địa phương bảo đảm chỉ số đánh giá có cùng thời gian với phường, xã, thị trấn trực thuộc. Căn cứ kết quả đánh giá cấp độ dịch của các địa phương, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP sẽ công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch của từng quận, huyện, TP Thủ Đức tại Cổng thông tin Covid-19 TP HCM và Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Thông tin về tình hình dịch bệnh cho biết tính đến 18 giờ ngày 17-10, TP có 418.269 ca Covid-19 được Bộ Y tế công bố. Trong ngày 17-10, TP có 640 bệnh nhân nhập viện, 664 bệnh nhân xuất viện, 51 trường hợp tử vong. Từ ngày 15 đến 18-10, TP có 2.124.694 túi an sinh chuyển đến các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Hải Yến