Riêng nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng (Công ty TNHH Thu phí tự động VETC, Công ty CP Giao thông số Việt Nam) cần mở rộng các điểm dán thẻ, tổ chức dán thẻ trực tiếp tại trụ sở các cơ quan, ban ngành trên địa bàn TP HCM. Cùng với đó, công bố rộng rãi số điện thoại và địa chỉ liên hệ dán thẻ để người dân dễ tiếp cận. Sở GTVT TP HCM cũng đề nghị các hiệp hội vận tải, trung tâm đăng kiểm phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ tuyên truyền cho người dân tích cực sử dụng dịch vụ ETC.

TP HCM: Đẩy mạnh dán thẻ thu phí không dừng - Ảnh 1.

Trạm thu phí An Sương - An Lạc (quận Bình Tân) có 8 làn triển khai thu phí không dừng

Theo Sở GTVT TP HCM, thành phố hiện có 3 trạm thu phí đã triển khai ETC. Trạm thu phí An Sương - An Lạc đã nâng cấp ETC 21/25 làn, trong đó trạm chính 8 làn và trạm phụ 13 làn. Trạm thu phí Phú Mỹ (TP Thủ Đức) nâng cấp ETC 8/18 làn xe. Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức) đã nâng cấp ETC 8/16 làn. Tỉ lệ phương tiện sử dụng ETC qua các trạm này trung bình là 35%-40%...

Trên toàn quốc, Bộ GTVT cho hay đã có 113 trạm thu phí đã lắp đặt, vận hành hệ thống ETC, trong đó 63 trạm đã lắp đặt 100% các làn ETC. 

Tin-ảnh: T.Hồng