TP HCM: Hàng loạt nguyên lãnh đạo các tổng công ty bị kỷ luật - Ảnh 1.

Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV

Kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với vụ việc tại Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại các đơn vị, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy đã kết luận các tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

1. Tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH một thành viên

UBKT Thành ủy kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH một thành viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; buông lỏng vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty, dẫn đến Tổng Công ty có nhiều vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nhà, đất; làm ảnh hưởng đến uy tín của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên Tổng Công ty. Căn cứ các quy định của Đảng:

- Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH một thành viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Văn Khởi, nguyên Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty; phê bình 6 đồng chí.

2. Tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH một thành viên

UBKT Thành ủy kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH một thành viên, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước; chậm thực hiện khắc phục các kết luận của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và việc thực hiện, chuyển nhượng dự án Sài Gòn Gôn sai qui định. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm:

- Ban Thường vụ Thành ủy kết luận phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH một thành viên nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Trần Hùng Việt, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty; phê bình đối với 05 đồng chí.

3. Tại Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - TNHH một thành viên

UBKT Thành ủy kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – TNHH một thành viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chưa xây dựng nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chưa xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Chưa thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố trong công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm:

- Ban Thường vụ Thành ủy phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- UBKT Thành ủy phê bình đối với đồng chí Phạm Công Nghĩa, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty và đồng chí Trương Văn Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với vụ việc tại Đảng ủy Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH một thành viên, Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC)

Trên cơ sở kết luận của Thanh tra thành phố và các quyết định của UBND thành phố về thi hành kỷ luật đối với người quản lý doanh nghiệp, UBKT Thành ủy đã tiến hành kiểm tra, xem xét trách nhiệm, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có liên quan.

1. Tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH một thành viên

Lãnh đạo Tổng Công ty có những khuyết điểm, vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; việc quản lý công nợ; việc quản lý, sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển; chi hộ tiền trả tiền cho đối tác kinh doanh, chi hộ trả tiền thuê đất; quản lý chứng từ kế toán; hoạt động đầu tư, góp vốn; thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2013 - 2015; thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; thực hiện Dự án và thực hiện chức trách, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Thành ủy quyết định:

- Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 đồng chí:

Đồng chí Nguyễn Phước Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Đồng chí Nguyễn Đình Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Đồng chí Nguyễn An Trường, Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng Công ty, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty.

2. Tại Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận

Lãnh đạo Công ty có những khuyết điểm, vi phạm trong việc sử dụng quỹ tiền lương; nộp ngân sách khoản lợi nhuận sau phân phối; quản lý chi phí; trích nộp kinh phí công đoàn; huy động vốn; quản lý công nợ; công tác thiết kế - dự toán công trình Tòa nhà văn phòng và sử dụng Tòa nhà văn phòng IPC; quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài; thực hiện Dự án Khu Dân cư Hiệp Phước; thoái vốn theo Đề án tái cơ cấu (giai đoạn 2016 - 2017); việc cử người đại diện vốn; việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược; việc thẩm định giá và việc thực hiện dự án Khu dân cư Long Hậu, việc hợp tác với Công ty Hồng Lĩnh. Căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định:

- Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 8 đồng chí:

Đồng chí Lê Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty.

Đồng chí Mai Văn Đường, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty.

Đồng chí Vũ Xuân Đức, Đảng ủy viên, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty.

Đồng chí Nguyễn Trường Bảo Khánh, Đảng ủy viên, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty.

Đồng chí Phùng Đức Trí, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Đồng chí Phạm Xuân Trung, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Đồng chí Trần Đăng Linh, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Đảng ủy viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 đồng chí:

Đồng chí Trương Thị Hương Giang, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty.

Đồng chí Bùi Hải Hà, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty.

- Phê bình đối với 3 đồng chí.

Trường Hoàng