Nhà máy này do Công ty CP Kho vận giao nhận ngoại thương Mộc An Châu làm chủ đầu tư, công suất 500 tấn/ngày

Dự lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết công nghệ chôn lấp rác hiện nay không còn phù hợp với thực tế. Do đó, việc xây dựng nhà máy xử lý tập trung, quy mô công suất lớn có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển bền vững. 

Theo ông Nguyễn Thành Phong, TP HCM có hơn 2.000 nhà máy lớn, 10.000 cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, phát thải khoảng 400 tấn rác nguy hại/ngày. Trong đó, chỉ có 12 nhà máy xử lý được cấp phép xử lý khoảng 250 tấn rác thải. Các nhà máy này nằm xen kẻ trong khu dân cư, khu công nghiệp. Số chất thải còn lại được hóa rắn lưu chứa tại chủ nguồn thải và đưa về các tỉnh, thành khác xử lý.

TP HCM: Khởi công xây dựng nhà máy xử lý rác thải nguy hại đầu tiên - Ảnh 1.

Lễ khởi công xây dựng nhà máy xử lý rác thải nguy hại

Để đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải ngày càng tăng, lãnh đạo TP HCM yêu cầu các sở, ngành phải tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xử lý rác đầu tư, đổi mới công nghệ, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư thêm nhà máy xử lý mới.

Trước đó, tháng 10-2019, tại Khu liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc, 2 nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên của TP HCM cũng được khởi công, với công suất 2.000 tấn/ngày/nhà máy. 

Tin - ảnh: T.Hồng