Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Trần Văn Dũng - Ủy viên Ban thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Nguyễn Nam Hải, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận; kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Chi bộ Đội Thanh tra địa bàn quận và yêu cầu Sở Xây dựng cách chức đội trưởng.

Những cán bộ nêu trên đã có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ chưa đảm bảo theo quy định, quản lý trật tự xây dựng còn nhiều sai sót, xử lý thiếu quyết liệt 5 công trình xây dựng sai phép có diện tích lớn, gây hậu quả nghiêm trọng; một số địa bàn phường buông lỏng xử lý vi phạm xây dựng không phép …

Liên quan đến những sai phạm nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM cũng đã yêu cầu tổ chức Đảng có thẩm quyền kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm các cá nhân và tập thể vi phạm.

Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức quyết định: Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với bà Nguyễn Thị Minh Thủy - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Linh Đông; ông Hoàng Xuân Mạnh - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Phú. Phê bình nghiêm khắc đối với Đảng ủy phường Linh Đông nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy phường Tam Phú nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy phường Bình Thọ nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Đội Thanh tra địa bàn quận nhiệm kỳ 2015-2020 và Chi bộ Phòng Quản lý đô thị quận nhiệm kỳ 2015-2020.

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Thủ Đức quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các đảng viên: ông Nguyễn Tích Thiện - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Linh Đông; ông Nông Quốc Trí - cán bộ địa chính phụ trách xây dựng UBND phường Linh Đông; ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Tam Phú; ông Tô Xuân Tới - cán bộ kinh tế phụ trách công tác giao thông thủy lợi, công tác hỗ trợ xây dựng phường Tam Phú; ông Trần Thanh Ca - cán bộ địa chính phụ trách xây dựng UBND phường Bình Thọ; ông Lê Văn Tân, đảng viên chi bộ Đội Thanh tra địa bàn, chuyên viên phụ trách địa bàn phường Linh Đông; ông Phạm Phú Quốc, Phó Phòng Quản lý đô thị quận, phụ trách cấp phép xây dựng.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách: ông Dương Nhựt Huy - đảng viên chi bộ cơ quan, cán bộ kinh tế phụ trách nông nghiệp, công tác hỗ trợ xây dựng phường Tam Phú; ông Nguyễn Hữu Cảnh - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Thọ; ông Trịnh Hoàng Chánh - đảng viên chi bộ Phòng Quản lý đô thị quận, chuyên viên phụ trách cấp giấy phép xây dựng. Phê bình nghiêm khắc 4 đảng viên: ông Lê Minh Tuấn - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Linh Đông; ông Huỳnh Thanh Vương - Bí thư Đảng ủy phường Tam Phú; ông Lưu Trọng Nghĩa - Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị, nguyên phó bí thư, Chủ tịch UBND phường Tam Phú; ông Vũ văn Thuận - Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường Bình Thọ. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo quận Thủ Đức nghiêm túc khắc phục hậu quả, chấn chỉnh lãnh vực quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; tiếp tục rà soát, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức và cá nhân có liên quan khác nếu phát hiện vi phạm. 

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM, đối với Chi bộ Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu thể dục thể thao TP và ông Nguyễn Đăng Khánh - Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm, đã có thiếu sót, khuyết điểm trong tổ chức sinh hoạt chi bộ; công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên; công tác quy hoạch cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát.

Ông Nguyễn Đăng Khánh có khuyết điểm, vi phạm trong việc chưa chấp hành nghiêm kết luận kiểm tra, thanh tra của cấp có thẩm quyền; chậm khắc phục những vi phạm trong việc ký kết các hợp đồng liên kết, cho thuê mặt bằng thuộc phạm vi quản lý của trung tâm không đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy yêu cầu Đảng ủy Sở Văn hóa- Thể thao tiến hành kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Chi bộ Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu thể dục thể thao TP và ông Nguyễn Đăng Khánh theo thẩm quyền.

Qua chỉ đạo kiểm điểm, Đảng ủy Sở Văn hóa- Thể thao TP HCM đã phê bình nghiêm khắc Chi bộ Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu thể dục thể thao TP, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Đăng Khánh; đồng thời yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục triệt để các vi phạm.

Thủy Tiên