Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11-1-2021, dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 đại biểu.

TP HCM là địa phương có số đại biểu Quốc hội khóa XV nhiều nhất - Ảnh 1.

Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV - Nguồn: TTXVN

TP HCM là địa phương có số lượng đại biểu Quốc hội nhiều nhất, dự kiến có 30 đại biểu. Tiếp theo là Hà Nội, với 29 đại biểu.

Thành phần đại biểu Quốc hội ở các cơ quan Trung ương là 207 đại biểu (41,4%) và đại biểu Quốc hội ở các địa phương là 293 đại biểu (58,6%).

Dự kiến, TP HCM có 15 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 15 đại biểu do địa phương giới thiệu. Hà Nội cũng có 15 đại biểu do địa phương giới thiệu và 14 đại biểu Trung ương giới thiệu.

TP HCM là địa phương có số đại biểu Quốc hội khóa XV nhiều nhất - Ảnh 2.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP HCM Nguyễn Thị Lệ chủ trì phiên họp Ủy ban bầu cử TP chiều 23-2. Ảnh: Phan Anh

6 tỉnh thuộc nhóm (1) trong Infographic, mỗi tỉnh sẽ có tương ứng 5 đại biểu Trung ương giới thiệu và 4 đại biểu địa phương giới thiệu.

Trong các tỉnh thuộc nhóm (2), 3 tỉnh có số đại biểu Trung ương và địa phương giới thiệu bằng nhau, mỗi nhóm 4 người, là Đồng Tháp, Gia Lai, Quảng Ninh. Bốn tỉnh còn lại (Nam Định, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An), mỗi tỉnh có 3 đại biểu Trung ương giới thiệu và 5 đại biểu địa phương giới thiệu.

Nhóm (3) với 17 tỉnh đều được bầu 7 đại biểu, trong đó 3 đại biểu Trung ương giới thiệu và 4 đại biểu do địa phương giới thiệu.

27 tỉnh nhóm (4), mỗi tỉnh được bầu 6 đại biểu, gồm 2 đại biểu Trung ương giới thiệu và 4 đại biểu địa phương giới thiệu.

Thanh Hóa được bầu 14 đại biểu, gồm 7 đại biểu Trung ương giới thiệu và 7 đại biểu địa phương giới thiệu.

Ba tỉnh Nghệ An, Đồng Nai, Bình Dương được bầu lần lượt 13, 12 và 11 đại biểu, trong đó số lượng đại biểu do Trung ương giới thiệu là như nhau (6 đại biểu), chỉ khác về số lượng đại biểu địa phương giới thiệu: Nghệ An có 7, Đồng Nai có 6, và Bình Dương có 5 đại biểu.

Theo Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23-5-2021.

Việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử chậm nhất là ngày 4-3-2021 (80 ngày trước ngày bầu cử)

Nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu chậm nhất là 17 giờ ngày 14-3-2021 (70 ngày trước ngày bầu cử)

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là ngày 28-4-2021 (25 ngày trước ngày bầu cử).

Các vấn đề liên quan đến tổ chức bầu cử như: Thẻ cử tri, khu vực bỏ phiếu, địa điểm bỏ phiếu, xác định phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ; báo cáo tình hình trong ngày bầu cử; biên bản xác định kết quả bầu cử; công bố kết quả bầu cử và tổng kết cuộc bầu cử ... đề nghị thực hiện theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các Nghị quyết hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Công bố danh sách những trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất ngày 12-6-2021; danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chậm nhất ngày 2-6-2021.

D.C.