Trước thông tin từ báo chí xung quanh trường hợp Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy TP HCM) ký chuyển nhượng phần diện tích đất đã đền bù tại khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, Văn phòng Thành ủy vừa có báo cáo về vụ việc này.

Theo đó, diện tích đất ký chuyển nhượng là hơn 30 ha với giá 1,29 triệu đồng/m2, vào thời điểm 5-6-2017. Việc ký chuyển nhượng, theo Văn phòng Thành ủy, đã không báo cáo cho tập thể Thường trực và tập thể Ban Thường vụ Thành ủy.

Sau khi nghe Văn phòng Thành ủy báo cáo, Ban Thường vụ Thành ủy nhận định: Việc việc ký hợp đồng nói trên không đúng theo Quyết định số 1087-QĐ/TU ngày 31-3-2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của Đảng bộ Thành phố. Đồng thời, qua thảo luận, Ban Thường vụ chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp liên quan xem xét, giải quyết việc thực hiện chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật.

P.V