Những phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt này là những người đã có quá trình cải tạo tiến bộ thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy của Trại tạm giam, Nhà tạm giữ.

Ngoài ra, những phạm nhân này đã tích cực học tập, lao động; có đủ thời gian xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên; có nơi cư trú rõ ràng và khi được tha tù trước thời hạn có điều kiện không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương và đảm bảo các tiêu chí khác theo quy định của pháp luật.

TP HCM quyết định tha tù trước thời hạn cho 40 người - Ảnh 1.

40 người được tha tù trước thời hạn có thành tích cải tạo tốt

Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội thật sự ăn năn, hối cải. 

Đồng thời là động lực để các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù còn lại, hăng hái thi đua lao động, cải tạo tiến bộ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

PHẠM DŨNG