UBND TP HCM vừa có văn bản gửi các sở ngành, địa phương và đơn vị liên quan về thực hiện Chỉ thị 18 của Thành ủy TP HCM về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đường Vành đai 3 trên địa bàn và Kế hoạch 3815 của UBND thành phố về thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Theo đó, UBND thành phố đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất áp dụng các giải pháp, sáng kiến mang lại hiệu quả cho dự án Vành đai 3 trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các giải pháp, sáng kiến trong việc giải quyết nhanh hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến dự án.

TP HCM ưu tiên đề bạt cán bộ có sáng kiến tốt ở dự án đường Vành đai 3 - Ảnh 1.

Dự án đường Vành đai 3 TP HCM

Đối với những sáng kiến thực hiện thành công sẽ được khen thưởng vượt cấp, vượt bậc, đột xuất; xem xét đưa vào quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Đối với những sáng kiến tiêu biểu trong các lĩnh vực, vấn đề cấp bách, trọng điểm của thành phố sẽ được khen thưởng đặc biệt, vượt trội so với quy định hiện hành; xem xét đề bạt vượt trội; ưu tiên đề bạt ngay từ khi triển khai thực hiện đề án hoặc kế hoạch.

UBND thành phố sẽ xử lý nghiêm việc lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trong quá trình thí điểm thực hiện các giải pháp, sáng kiến, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nhanh chóng giải quyết những nội dung, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, chậm nhất trong vòng 15 ngày, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo UBND thành phố để được chỉ đạo thực hiện.

Vành đai 3 TP HCM là dự án giao thông lớn nhất từ trước đến nay ở phía Nam, tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỉ đồng (giai đoạn một). Tuyến Vành đai 3 dài 76km là công trình liên vùng, đi qua 4 địa phương TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Tuyến đường được dự kiến khởi công giữa năm 2023, hoàn thành sau 3 năm. Đây được xem là cung đường chiến lược, ngoài kết nối giao thông còn tạo hành lang đô thị, công nghiệp không chỉ 4 tỉnh thành dự án đi qua mà tác động cả Vùng kinh tế phía Nam.

PHAN ANH