Bạn có những cuốn sách cũ, không còn đọc đến nữa bạn sẽ làm gì? Cất lại làm kỷ niệm, làm tại liệu lưu trữ, mang tặng hoặc bán đi để mua một cuốn sách mới? Có một cách thú vị hơn và đang được nhiều bạn trẻ áp dụng để cuốn sách có chủ mới mà bản thân lại không mất một khoản phí nào để có một cuốn sách khác thú vị không kém, đó là đổi sách.

Ở đó, bạn có thể đổi được cuốn sách mà bấy lâu nay bạn cần có nó. Điều thú vị hơn nữa, bạn không phải mất tiền, lại đem đến sự "giàu có" về kiến thức cho mọi người và cho cả chính bạn...

Mỹ Uyên - Thanh Long