Trâu kéo lúa ở miền Tây giữ lại nét văn hóa nông nghiệp Nam bộ - Ảnh 1.

Con trâu ngoài nuôi lấy thịt còn sử dụng làm sức kéo trong nông nghiệp, người xưa quan niệm "Con trâu đi trước, cái cày theo sau"

Trâu kéo lúa ở miền Tây giữ lại nét văn hóa nông nghiệp Nam bộ - Ảnh 2.

Mỗi con trâu có thể kéo chiếc xe chở khoảng 10 bao lúa

Trâu kéo lúa ở miền Tây giữ lại nét văn hóa nông nghiệp Nam bộ - Ảnh 3.

Mỗi bao lúa vận chuyển từ ruộng ra nơi tập kết với giá khoảng 5.000 đồng

Trâu kéo lúa ở miền Tây giữ lại nét văn hóa nông nghiệp Nam bộ - Ảnh 4.
Trâu kéo lúa ở miền Tây giữ lại nét văn hóa nông nghiệp Nam bộ - Ảnh 5.

Xe trâu kéo lúa thường tận dụng đối với mặt đất ruộng mềm, xe công nông di chuyển khó

Trâu kéo lúa ở miền Tây giữ lại nét văn hóa nông nghiệp Nam bộ - Ảnh 6.

Hình ảnh con trâu kéo lúa còn giữ lại nét văn hóa nông nghiệp ở Nam bộ


Phóng sự ảnh: Nha Mân