Triển khai thi công tuyến Metro số 1 đầu năm Nhâm Dần

Ngọc Lý - Quốc Thắng