Chiều 26-10, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị xin ý kiến Thường trực Thành ủy, HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội (QH) TP HCM đối với dự thảo Nghị quyết của QH về cơ chế, chính sách thí điểm phát triển TP HCM.

Thực hiện các chính sách chưa được quy định

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết đây là dự thảo lần thứ hai, sau khi tiếp thu ý kiến của TP HCM, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện trình Chính phủ để kịp trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 4 đang diễn ra.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhìn nhận QH ban hành được nghị quyết này sẽ là "luật" riêng cho TP HCM. Nghị quyết sẽ bảo đảm cho TP HCM có đủ nguồn lực, cơ chế, chính sách và đủ sự năng động để phát triển, luôn xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Trình Quốc hội cơ chế đột phá cho TP HCM - Ảnh 1.

TP HCM cần cơ chế riêng để phát huy thế mạnh tương xứng với tầm phát triển của một thành phố lớn nhất nước

Ảnh: TẤN THẠNH

"Việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho TP HCM đặt trong tổng thể chung của cả nước, kết hợp hài hòa giữa cái chung và cái riêng trong khuôn khổ pháp luật. Việc gì đã rõ thì cho làm ngay, việc gì chưa rõ thì cho thí điểm, sơ kết, tổng kết để nhân rộng" - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng dẫn lời chỉ đạo quán triệt tinh thần chung trong Kết luận 21 của Bộ Chính trị.

Về nội dung dự thảo, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết nguyên tắc chung là những gì trong luật thuộc thẩm quyền Thủ tướng sẽ được phân cấp cho TP HCM như là một "luật" riêng cho TP. Cụ thể, TP được phép thực hiện một số chính sách mà hiện hành chưa quy định. Ví dụ: Công tác quản lý quy hoạch và đất đai, công tác quản lý đầu tư, quản lý tài chính ngân sách... Trong đó giao HĐND trình Ủy ban Thường vụ QH về các loại thuế, chính sách thuế, phí thí điểm; các mức thuế bảo vệ môi trường trên địa bàn; thuế, phí, lệ phí ngoài danh mục với mức tăng cao hơn mức đang áp dụng hiện hành và trong khung cho phép. Tinh thần chung là các khoản tăng thêm sẽ để lại cho ngân sách TP 100%.

Nới rộng về tài chính

Về hạn mức vay của chính quyền địa phương đối với TP HCM, theo Luật Ngân sách hiện nay là để lại 60% số thu cân đối. Tại Nghị định 48 của Chính phủ quy định nâng lên 70% nhưng tại dự thảo này, Bộ Tài chính đề xuất đưa lên 90% nhưng vẫn phải nằm trong trần giới hạn mức bội chi hằng năm và tổng trần nợ công quốc gia.

Về cơ chế thưởng vượt thu và đầu tư trở lại, Bộ Tài chính đề xuất TP HCM được để lại 50% tiền thu từ sử dụng đất gắn với tài sản trên đất của cơ quan trung ương, cơ quan quốc phòng an ninh và sự nghiệp công trên địa bàn thay vì phải nộp 100% vào ngân sách trung ương như hiện nay.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất cơ chế riêng cho TP HCM trong chính sách vay lại vốn ODA; tiếp tục phân cấp, phân quyền về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức do TP quản lý. Riêng về phân cấp ủy quyền thuộc lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng sẽ bàn thảo thêm.

Nghị quyết được xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm 3 mục tiêu. Một là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ, tăng trách nhiệm của chính quyền TP, đồng thời bảo đảm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của QH, Chính phủ, HĐND các cấp. Thực hiện đầy đủ việc công khai, minh bạch để thực hiện việc giám sát của người dân, của tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể.

Hai là cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TP HCM phải đặt trong mối quan hệ của TP vì cả nước, cả nước vì TP phát triển ngày càng văn minh, hiện đại. Đồng thời bảo đảm phù hợp với khả năng nguồn lực của nhà nước trên cơ sở huy động đa dạng các nguồn lực xã hội để tập trung phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, từng bước giải quyết các thách thức đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Ba là bảo đảm tuân thủ Hiến pháp năm 2013 và trật tự của hệ thống pháp luật, phù hợp với phương hướng nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2020. Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. 

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Cơ chế, chính sách đột phá cho TP là rất quan trọng nhưng không được gây đảo lộn trong hệ thống.

PHƯƠNG ANH