Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng cho các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. UBND TP HCM thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích này theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Trụ sở UBND TP HCM là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia - Ảnh 1.

Trụ sở UBND TP HCM .Ảnh: TẤN THẠNH

Tòa nhà Trụ sở UBND TP HCM là một trong những công trình kiến trúc cổ điển ở TP HCM được xây dựng từ năm 1898 đến 1909. Thời Pháp thuộc, tòa nhà này là Hôtel de ville trong tiếng Pháp hay dinh Xã Tây trong tiếng Việt. Trước năm 1975, tòa nhà được gọi là tòa đô chánh Sài Gòn, là nơi làm việc và hội họp của chính quyền thời bấy giờ. Từ ngày 30-4-1975 đến nay, tòa nhà là nơi làm việc của UBND TP.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng vừa xếp hạng đình thần Linh Đông (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Đình thần Linh Đông được xây dựng khoảng năm 1823 và được vua Tự Đức sắc phong Thần Thành hoàng năm 1852. 

P.Anh